top of page
Tìm kiếm

Mục đích của việc " Trực quan hoá "

Tôi thường nghe từ "trực quan hoá", nhưng nó quá phổ biến trong các công ty, và tôi cảm thấy rằng chỉ nó "trực quan hoá" mà không hiểu mục đích cơ bản của nó thì cũng chỉ là lời nói gió bay. Sở dĩ tôi nghĩ như vậy vì ít có công ty nào có thể “trực quan hoá” được một cách đột phá.


"Trực quan hoá" ? Người suy nghĩ " tôi không cần thứ đó" !!! thì làm thế nào để tôi soát và hiểu được thứ vô hình đó ? cho dù hiểu một cách chủ quan của riêng bạn, thì liệu người thứ ba có hiểu giống với bạn không ? Câu trả lời là không. Bởi mục đích chính của "trực quan hoá" như sau.

  1. Mọi người có thể hiểu

  2. Hiểu thực chất chứ không phải chủ quan

  3. thành yếu tố kích thích sự hành động


Hơn nữa, mục đích cụ thể của "Trực quan hoá" là như sau.

  1. Trực quan hoá những điều bất thường và quản lý phòng ngừa

  2. Trực quan hoá kiến thức ngầm và chia sẻ kiến thức

  3. Trực quan hoá phương châm và tạo ra tổ chức

  4. Trực quan hoá sự phát triển và phát triển hơn nữa

  5. Trực quan hoá trạng thái và để cho nó tự lập

  6. Trực quan hoá điều vô ích và tạo ra giá trị

  7. Trực quan hoá mục tiêu và hiểu được vị trí hiện tại của mình

Cuối cùng, "Trực quan hoá" giúp thúc đẩy giao tiếp hơn tất cả. Không có lý do gì để không sử dụng công cụ này để quản lý. Công ty của bạn như thế nào? "Trực quan hoá" đã đủ chưa? Nếu bạn là một nhà quản lý, hãy hỏi tất cả các giám đốc điều hành về các vấn đề của công ty nếu bạn muốn xem liệu nó có được thực hiện hay không. Người quản lý nên hỏi các thành viên về các vấn đề. Nếu câu trả lời giống nhau, tôi nghĩ rằng nó đã được "Trực quan hoá".


6 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page