top of page

​Đào tạo​

%2525E3%252582%2525B9%2525E3%252582%2525

Bạn có biết cuốn sách " Trillion Dollar Coach" không? Đây là một cuốn sách của Bill Campbell,  ông được coi như một huấn luyện viên của Google và Apple. Các công ty hàng đầu thế giới đều có lí do riêng của nó. Đây là một cuốn sách tốt, nhất định hãy đọc nó một lần.

Bây giờ, tôi có một câu hỏi cho mọi người. Tại sao các môn thể thao trên thế giới lại có huấn luyện viên mà trong kinh doanh lại không có ? Đầu tiên, xin hãy xem bài viết dưới đây .

​Thế nào rồi ? Bạn đã hiểu tại sao các huấn luyện viên lại quan trọng đối với một đội hoặc tổ chức chưa ?

Vậy thì , hãy làm đi !

​Hãy liên hệ cho chúng tôi!

計画実行統制

​KẾ HOẠCH・THỰC HIỆN・KIỂM SOÁT

Bạn có khả năng lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát không ? Cho dù giám đốc hay người phụ trách có tạo ra bản kế hoạch đến đâu đi chăng nữa thì hành động trở nên yếu dần khi chuyển từ kế hoạch sang hệ thống thực hiện. Sau một khoảng thời gian nhất định,  bản kế hoạch mới lại được đưa ra. Và tôi nghĩ rằng tại nơi thực hiện người ta sẽ thốt lên "lại nữa à !"
Trong những trường hợp như vậy, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu sử dụng một tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài. Người bên ngoài, ở vị trí trung lập có thể chuyển thông tin thực tế đến cả giám đốc và bộ phận thực hiện kế hoạch mà không quan tâm đến việc lợi hại cho bên nào. Ngoài ra, cũng thích hợp cho chức năng điều khiển (giám sát).
​Kế hoạch >> Bạn có mục tiêu về định tính ,định lượng và định nghĩa kết quả được kỳ vọng không ? >> KGI
​Thực hiện >> Bạn có khả năng thực hiện được những việc đã được quyết định không ? >> KPI
​Kiểm soát  >> Bạn có đang kiểm soát được việc thực hiện không ? >> Bạn có đang đưa ra các phản hồi không ?
bottom of page