top of page

Tên sản phẩm: Enkomm

Từ khóa: Áp dụng IT, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực kinh doanh

 Chủ đề: 

Nhân tiện, lý do tôi đề xuất enKomm với Daiichi Denki lần này là vì tôi cảm thấy rằng đó là cách tốt nhất để cải thiện kinh doanh. Vấn đề của Daiichi Denki là chia sẻ thông tin. Trước đây, có một vấn đề là những thông tin quan trọng không được chia sẻ trong toàn công ty, điều này là nguyên nhân đã gây ra những khiếu nại. Ngoài ra, có rất nhiều bước để nhập văn bản vào trong email, và cũng mất thời gian để chọn địa chỉ gửi. Đặc biệt, hơn một nửa số nhân viên của Daiichi Denki là người nước ngoài, nên nếu là email thì sẽ có rào cản khá lớn , nhưng ở dạng chat, nó có thể dễ dàng nhập và đính kèm ảnh. Hơn nữa, rào cản áp dụng thấp cũng rất hấp dẫn.

 

Kể từ khi có Enkomm, việc chia sẻ thông tin trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn vì mọi người đều có thể được thông báo chỉ bằng cách đăng nội dung nào đó. Kết quả là, nhận thức của nhóm đã được cải thiện. Ngoài ra, chúng tôi đã bắt đầu tự tạo một nhóm có tên là cải tiến kinh doanh, đăng ảnh trước và sau khi cải tiến, sau đó trưởng nhóm đã chuyên tâm đánh giá nó.

 

Do đó, hoạt động kinh doanh đã được cải thiện bằng cách nâng cao nhận thức của nhóm và tỷ suất lợi nhuận cũng được cải thiện. Không giống như các công cụ khác, Enkomm có lợi thế lớn là có thể tùy chỉnh và bổ sung. Tôi cho rằng việc có thể mở rộng các chức năng phù hợp với công ty là một điểm hấp dẫn mà các sản phẩm khác không có được. 

 

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ chia sẻ thông tin có giá trị trong nội bộ với Enkomm và sử dụng nó để phát triển công ty của bạn.

​Dynalinks, LLC

 Giám đốc Matsui Yasunari

bottom of page