top of page

 Giới thiệu công ty

​Tên công ty

Địa chỉ

Thành lập

​Quyết toán

Giám đốc

Công ty TNHH Dynalinks  ( Dynalinks,LLC )

​〒 641-0051 Wakayama-shi Nishitakamatsu 2-5-18

Tháng 7 năm 2018

Cuối tháng 6

Yasunari Matsui

Dịch vụ 

【Quản lý・Nhân sự】

 Phát triển nhân sự

 Cải thiện kinh doanh

 Huấn luyện

 Đánh giá nhân sự

 Chẩn đoán doanh nghiệp

 Hỗ trợ quản lý

 

【Liên quan đến IT】

 Quy hoạch hệ thống

 Đề xuất sử dụng CNTT

 Xây dựng cơ sở dữ liệu

 Áp dụng BI

 Lựa chọn hệ thống

 Phát triển ứng dụng

 Phát triển hệ thống Web

 Offshore

 Phòng thí nghiệm

【Liên quan đến Việt Nam】

 Hỗ trợ nhân lực Việt Nam

 Hỗ trợ đầu tư vào Việt Nam

 Liên kết với DN Việt Nam

 Tuyển dụng tại Việt Nam

 Dịch thuật tiếng Việt Nam

bottom of page