top of page

​Ý kiến của khách hàng​

Tầm quan trọng của việc tiếp tục

Tôi nghĩ rằng nhiều nhà quản lý hay nhân viên của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có xu hướng trở nên "vô hình". Thành thật mà nói, ngay cả khi tôi nghĩ rằng "trực quan hoá" là cần thiết, nhưng không phải là ngay bây giờ. Chúng tôi mong muốn Dynalinks trở thành một nhà tư vấn, và đầu tiên, chúng tôi đã " trực quan hoá " nhiều thứ khác nhau. Quay đi quay lại cũng chỉ toàn những nhân viên lần đầu tiên làm tài liệu như thành tích, sách hướng dẫn sử dụng, quy trình… Chúng tôi đã nỗ lực nhiều lần chỉnh sửa với sự kết hợp rất kiên nhiễn từ phía Dynalinks.  Bởi vì, nhân viên chưa từng làm đến những việc như này nên cũng có người phàn nàn rằng : “ tại sao phải làm những việc như này ”. Tuy nhiên, bằng cách liên tục thực hiện "trực quan hóa", công việc kém hiệu quả và nhiều thứ lãng phí khác nhau trở nên rõ ràng, và nhân viên bắt đầu tự đưa ra các đề xuất cải tiến kinh doanh. Nếu cứ lặp đi lặp lại những việc giống nhau thì sẽ không có kết quả và bạn sẽ từ bỏ. Nhưng tôi được dạy rằng kiên nhẫn chính là sức mạnh.

Daiichi Electric Co., Ltd.

Giám đốc điều hành Minako Kontani

Phát triển nguồn nhân lực Quản lý CNTT

_F4A6425.JPG
bottom of page