VIỆT NAM

KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

​Hỗ trợ kinh doanh tại Việt Nam
ベトナム人材
マーケティング
法人登記
ビジネスマッチング
人材採用
経営をサポート
ITサポート
Chúng tôi có trụ sở tại Hà Nội và hỗ trợ kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tư vấn tận dụng nguồn nhân lực Việt Nam để bù đắp nguồn nhân lực đang bị thiếu hụt của thị trường lao động Nhật Bản. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ quản lí, tuyển dụng nhân lực, kết nối doanh nghiệp, đăng ký pháp nhân, tiếp thị trước khi mở rộng sang Việt Nam.

01

​Sử dụng nhân lực Việt

​Chúng tôi sẽ hỗ trợ việc sử dụng nhân lực Việt như thực tập sinh kỹ năng, kỹ sư, kỹ năng đặc định ...

02

Tiếp thị trước

Chúng tôi sẽ tiếp thị trước khi xem xét đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

03

​Đầu tư tại Việt Nam

Chúng tôi sẽ hỗ trợ nhà xưởng, văn phòng, tuyển dụng, kết nối kinh doanh, đăng ký kinh doanh... cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào Việt Nam.