top of page
Twitter_v02_edited.jpg
Our Team

​Hỗ trợ quản lý Phát triển nguồn nhân lực CNTT

Dynalinks LLC sẽ thành lập một tổ chức khác, DCT (Dynalinks Creative Team), nhằm tạo ra giá trị mới và hoạt động như một trung tâm kết nối tất cả các ngành, trường học, tổ chức và cá nhân. Nó cũng là một DCT (Dreams Come True) để thực hiện ước mơ của những người tương tác với chúng tôi. Tôi hy vọng những người tương tác với chúng tôi đều có được niềm vui.
LogoKanji_4x.png

​ Evolve LLC đề xuất các giải pháp bằng ứng dụng có tên là FileMaker. Vì FileMaker có thể được liên kết với nhiều ứng dụng khác nhau nên có thể quản lý tập trung dữ liệu và thông tin của từng công ty. Ngoài ra, vì nó có thể hoạt động trên các thiết bị iPad, iPhone và iTouch nên nó có thể được sử dụng trong nhiều cảnh khác nhau.

bottom of page