top of page

​HỖ TRỢ CNTT

Chúng tôi có đối tác tốt dành cho bạn

Công ty Dynalinks đang hợp tác với công ty cổ phần NTQ Solution

Vách đá năm 2025 sắp đến gần. Ở Nhật Bản, ngay hiện tại cũng đang thiếu, càng nguy hiểm hơn nữa khi các nhân viên SE sẽ nghỉ hưu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các vướng mắc liên quan đến IT của quý khách.

bottom of page