​HỖ TRỢ IT

We have good partner for you

Công ty Dynalinks đang hợp tác với công ty cổ phần NTQ Solution

Vách đá năm 2025 sắp đến gần. Ở Nhật Bản, ngay hiện tại cũng đang thiếu, càng nguy hiểm hơn nữa khi các nhân viên SE sẽ nghỉ hưu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các vướng mắc liên quan đến IT của quý khách.

Application Development

Off Shore Development