top of page

​Cải tiến doanh nghiệp

​Công ty của bạn có bất kỳ chi phí không cần thiết nào không? Tất nhiên, chi phí liên quan trực tiếp đến lợi nhuận. Mức giảm 100.000 yên tương đương với doanh thu 2 triệu yên nếu tỷ suất lợi nhuận là 5%. Phải mất rất nhiều công sức mới bán được 2 triệu yên. Do đó, nên giảm chi phí không cần thiết trước. ​

01

​Sứ mệnh công ty của bạn là gì?

Sẽ như thế nào nếu như so sánh với bóng đá chuyên nghiệp ? Có phải là việc chiến thắng được đối thủ ? Không đúng phải không ? Đó là việc thu hút khán giả và kéo họ quay trở lại. Vậy phải đá thế nào mới thu hút khán giả. Đó là sư mệnh.

​ "Chi phí là gì?"

02

"Con người" -Human Resource-

Khách hàng của chúng ta là ai ?

Mặc dù nó xuất hiện trong nhiệm vụ, khách hàng còn được gọi là những người ủng hộ. Nhưng thực sự chỉ có thế ? Sự tồn tại trên mọi phương diện, phương tiện truyền thông, con người lên kế hoạch cho các sự kiện và tạo ra khách hàng mới. Nếu đó là một doanh nghiệp bán buôn thì doanh nghiệp bán lẻ là một khách hàng, nhưng người tiêu dùng cũng là khách hàng.

03

​『Kết quả』 - Sản phẩm -

Giá trị cho khách hàng là gì ?

Tôi nghĩ khách hàng ban đầu là những người ủng hộ chơi bóng vui vẻ, đẹp, hưng phấn, cảm động. Giá trị khách hàng của công ty bạn là gì? Những người ủng hộ (khách hàng) của bạn có hài lòng với vở kịch và quay sân vận động để mua lại món hàng đó ?

04

​ 『Thời gian』 - Thời gian -

Thành quả cũng chúng ta là gì ?

Trong bóng đá chuyên nghiệp có các chỉ số đề định lượng mức thu nhập như số lượng khán giá, người ủng hộ. không chỉ có thế, ngoài ra có 3 quan điểm cần thiết dưới đây.

 ・Quan điểm sáng tạo khách hàng

 ・Quan điểm phát triển nhân lực

 ・Quan điểm về định lượng

05

​『Quality』 - Chất lượng -

Kế hoạch của chúng ta là gì ?

Hướng đến mục tiêu thành quả của 3 quan điểm nêu trên,Chúng tôi sẽ đưa ra kế hoạch nên làm thế nào để tiếp cận. Cách tiếp cận sẽ khác nhau tuỳ vào công ty, ngành nghề. Ngoài ra, bằng cách sử dụng quy trình này để phát triển nguồn nhân lực,bạn sẽ học được khả năng lãnh đạo, cách sử dụng các công cụ quản lý.

bottom of page