top of page
Tìm kiếm

Chính phủ cấm PPAP tại sao?

Bộ trưởng Hirai của Cơ quan Kỹ thuật số thông báo rằng PPAP sẽ bị Văn phòng Nội các và Ban Thư ký Nội các bãi bỏ. Hmm? PPAP là gì? Có phải là Pico Taro không? tại sao? Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy.

Tuy nhiên, nếu bạn đọc kỹ thì…khi bạn gửi File cho người khác thì thường có hành động đính kèm File đó dưới email.

P: Gửi đính kèm File nén có Password bằng email

P: Gửi Password bằng email khác để giải mã File nén

A: Người nhận thư giải mã mật khẩu

P: Protocol Nó có nghĩa là trình tự.

Nói cách khác, khi sử dụng điều này, vấn đề bảo mật là khi nhận dữ liệu mà Virus không thể kiểm duyệt và nhận nó. Virus này cũng bao gồm Emotet mà tôi đã viết trên blog của mình trước đó, vì vậy hãy hết sức cẩn thận.

* Có một dịch vụ mới (Saas) cho phép bạn chuyển các tệp đến và từ bên ngoài công ty một cách an toàn mà không cần sử dụng PPAP này. Nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ với Dynalinks.


2 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page