top of page
Tìm kiếm

Thời đại thay đổi

Năm 2020 có thể sẽ là xu hướng của thời đại. Coronavirus đã buộc chúng ta phải thay đổi cách chúng ta làm việc. Số lượng các công ty áp dụng làm việc từ xa đã tăng lên. tôi sẽ liệt kê ra những điều tôi cảm thấy nó là ranh giới của thời đại. Mọi người nghĩ sao.

・Già hoá giáo dục phổ cập
・Già hoá ở trình độ đại học
・Giảm người lao động do suy giảm dân số
・Gia nhập nguồn nhân lực nước ngoài
・Mệt mỏi về chế độ chính trị
・Mệt mỏi về chế độ dân chủ chủ nghĩa
・Đa dạng hoá quan niệm về giá trị
・Sự suy yếu của các công ty lớn
・
Sự suy yếu của các công ty kinh tế cũ
・Sự kết thúc của kỷ nguyên tiêu dùng số lượng lớn

Từ khoảng năm 1869, khi Mạc phủ Edo kết thúc, đến cuộc Nổi dậy Satsuma (năm1877) sau Minh Trị Duy tân, những người cố gắng bảo vệ các samurai đã tiến hành các cuộc nổi dậy, ám sát và đảo chính. Nhưng tiếc là không thể chiến thắng được làn sóng của thời đại. Khoảng 150 năm đã trôi qua kể từ đó. Điểm mà chúng ta đang đứng bây giờ là lối vào cho kỷ nguyên tiếp theo. Để tồn tại trong thời đại thay đổi nhanh chóng, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải nhạy bén với thông tin, có thể tự suy nghĩ và hành động, và trên hết là có thể thay đổi.


Ryoma Sakamoto là nhân vật chủ chốt, nhanh chóng nắm bắt thông tin và mở ra kỷ nguyên mới.

1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page